Veebipood on vastavuses 25.05.2018 jõustunud Euroopa Liidu uute andmekaitsenõuetega General Data Protection Regulation (GDPR) ja meie klientide andmed on kaitstud ning kasutatavad vastavalt kliendi poolt antud nõusolekule, olles sealjuures igal ajal muudetavad kliendi enda poolt.

Privaatsus ja andmekaitse

Käesolevat veebikaubamaja Cocomommo.com (edaspidi “Veebikaubamaja”) opereerib PROCORP OÜ. Kaitseme Teie isikuandmeid ja hindame kõrgelt Teie privaatsust. Kui soovid teada saada kuidas, siis loe palun käesolevaid Privaatsuse ja andmekaitse tingimusi.

Privaatsuse ja andmekaitse tingimused seletavad, kuidas me kogume, kasutame ja töötleme (teatud tingimustel) Teie personaalset informatsiooni. Ühtlasi seletavad Privaatsuse ja andmekaitse tingimused, millised on Teie võimalused seoses Teie andmete kogumise, kasutamise ja töötlemisega.

Privaatsuse ja andmekaitse tigimused kehtivad vaid Veebikaubamajas. Me ei vastuta informatsiooni eest, mida on Teie kohta võimalik leida Veebikaubamaja väliselt.

Me ei vastuta ühegi Veebikaubamaja sisu ega Privaatsuse ja andmekaitse tingimuste eest, millele meie Veebikaubamaja suunab, või milliselt veebilehelt suunatakse meie Veebikaubamaja.

 1. Informatsiooni kogumine

Veebikaubamajas kogutakse Teie kohta informatsiooni mitmel erineval viisil. Isikuandmete kogumise eesmärgiks on efektiivne ja personaliseeritud kasutajakogemus. Näiteks võime kasutada Teie isikuandmeid, et:

 •  teha Veebikaubamaja Teile kasutajasõbralikumaks ja mitte sundida Teid sisestama isiklikke andmeid mitu korda;
 •  aidata luua sisu, mis on tähenduslik ja oluline just Teile;
 • võimaldada Teil kiiresti leida informatsiooni, Kaupu ja Teenuseid;
 • teavitada Teid uuest informatsioonist, Kaupadest ja Teenustest, mida me Veebikaubamajas pakume.

Registreerimine ja tellimine

Registreeritud Kasutajana Kaupade või Teenuste ostmiseks Veebikaubamajas peate täitma registreerimisvormi. Registreerimisel palume Teil edastada meile mõningast personaalset informatsiooni, näiteks Teie nime, transpordi- ja makseaadressi, telefoninumbri, e-posti aadressi, krediitkaardi numbri (sellega makstes). Kui kasutate tellimuse sooritamisel ja maksmisel järelmaksu pakkuva ettevõtja Teenust, siis küsime isikukoodi, mille edastame Järelmaksuteenuse pakkujale ning kustutame hiljem oma andmebaasist. Ühtlasi võime küsida Teie aadressi, residentsust, sugu, vanust; riiki ja aadressi, kus tegutseb Teie ettevõte, et saaksime arvestada kohaliku seadusandlusega. Sedalaadi infot kasutame vaid selleks, et aidata Veebikaubamajal täita Teie tellimusi, et suhelda Teiega Veebikaubamajas, emaili või telefoni kaudu tellimuse täitmise osas ja Veebikaubamaja turundamise eesmärgil. Kui tellimuse täitmise protsessis tekib probleem, võime kasutada Teie  andmeid, et saaksime Teiega ühendust võtta.

PROCORP OÜ koos enda kaubamärkidega on isikuandmete vastutav töötleja, PROCORP OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

E-posti aadress

Mitmed väljad Veebikaubamajas paluvad Teil sisestada oma e-posti aadress, näiteks Veebikaubamajas registreerimine, Veebikaubamaja uudiskirjaga ja soodustoodete või soodusteenuste pakkumistega ning bränditoodete nimekirjaga liitumine. Samuti küsime Teie e-posti aadressi, kui soovite osa võtta Veebikaubamajas korraldatavatest võistlustest või loosimistest. Võistlustest ja loosimistest osavõtjate nimed (eraldi kokkuleppel ka perenime) ja elukoha linna võime välja panna Veebikaubamaja või sotsiaalmeedia kanalis. Veebikaubamaja võtab endale õiguse teavitada võitjat personaalselt ning võitja palvel mitte avalikustama nime. Sisestades oma e-posti võite mõningatel juhtudel (nõustudes Kasutustingimustega) liituda Veebikaubamaja                              uudiskirja ja sooduspakkumiste nimekirjaga – sellisel juhtul teavitatakse Teid sellisest reeglist.

Cookiedi ja muu tehnoloogia

Nagu enamus veebisaite, kasutab ka Veebikaubamaja cooki’sid ja veebimajakaid ehk “action tage”, et kiirendada Teie navigeerimist Veebikaubamajas, aidates Teid ja Teie sisse logimise tunnuseid ära tunda ja uurida Teie kasutamisharjumusi Veebikaubamajas.

(i) Cookie on pisike informatsioni ühik, mis salvestatakse tekstifailina (vt ka:http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie ) Teie browseri poolt Teie arvutise. Enamus interneti browsereid on seadistatud cookie’sid aktsepteerima. Loomulikult saab keelustada oma browserit cookisid aktsepteerimast, samuti saate neid oma arvuti kõvakettalt kustutada. Meie vajame cookie’sid, et saaksite Kaubad välja valida, neid ostukorvi lisada ja neid tellida/osta. Kui Te nimetatud protsessi läbite, siis me salvestame Teie sirvimise ajaloo ja ostuprotsessi. COOKIE’D EI TUNGI EGA SAAGI TUNGIDA TEIE ARVUTISSE, ET KORJATA SEALT KASUTAJA KOHTA ISIKLIKKU JA KONFIDENTSIAALSET INFORMATSIOONI. Cookie’d EI OLE “pahavara”.

(ii) Veebimajakad (vt ka: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_bug ) on objektid, mis on kinnitatud Veebikaubamaja lehele või e-mailile ja mis võimaldavad meil kindlaks määrata, kas ja kui palju olete mingit Veebikaubamaja alalehte külastanud. Näiteks võivad majakatena funktsioneerida Veebikaubamaja kõik elektroonilised kujutised – bännerid, pildid jne. 

(iii) Veebikaubamajaga võivad kolmanda osapoolena ühenduses olla teenuse- ja reklaamipakkujad, kelle teenuseid ja reklaami vahendame oma Veebikaubamaja külastajatele. Need ettevõtjad vajavad cookie’sid, et mõõta oma reklaami efektiivsust – nähes, milliseid Veebikaubamaja alalehti Te külastate, milliseid tooteid ostate ja kui palju ostate. Selliselt kolmanda osapoole poolt korjatud cookie’de ja veebimajakate kaudu korjatud informatsioon ei ole ühenduses meie poolt Teie kohta säilitatavate isikuandmetega.

(iv) Ükskõik millist informatsiooni kasutaja harjumuste kohta ei koguks kolmas osapool, mitte kunagi pole tal ligipääsu Teie isikuandmetele, mida meie oleme Teilt kogunud ja säilitame.

Logifailid

Nagu enamus veebisaite tunneb ka Veebikaubamaja automaatselt ära, milliselt URL-lt Te Veebikaubamajja sisenesite, ühtlasi salvestame Teie internetiprotokolli (IP) aadressi, interneti teenusepakkuja, kuupäeva ja kellaaja süsteemi administreerimseks ja tellimise verifitseerimiseks, süsteemi siseseks turunduseks ja süsteemi tõrgete vältimiseks. IP aadress võib näidata Teie arvuti asukohta internetis.

Vanus

Laste privaatsus on meile ülitähtis. Me ei korja tahtlikult ega teadlikult isikuandmeid noorematelt kui 18 aastastelt inimestelt.  Kus iganes Veebikaubamajas on hoiatus “alla 18 aastastele keelatud”, peate kinnitama oma vanust, või – kui olete alaealine – küsima edasi vaatamiseks luba oma vanematelt või tegema seda vanemate juuresolekul. Kui olete alla 18-aastased, siis ärge lisage Veebikaubamajas oma isikuandmeid, vaid kasutage Veebikaubamaja vanema või hooldaja juuresolekul.

Kaupade ja Teenustearvustused

Te võite lisada Kaupade ja Teenuste arvustusi. Arvustust postitades küsime Teilt e-posti aadressi, nime (eraldi luba küsimata seda ei avaldata), kasutajanime ja geograafilist asukohta. Teie geograafiline asukoht on nähtav teistele külastajatele, aga e-post on nähtamatu (e-post jääb salajaseks, kui te just ise ei soovi seda avaldada). Kui postitate Kauba või Teenuse arvustuse sees ka oma identiteeti ja muid isikuandmeid paljastavaid detaile, siis need muutuvad arvustuse postitamisega nähtavaks teistele külastajatele – sellise info avalikustamise eest Veebikaubamaja ei vastuta.

 1. Informatsiooni kasutamine ja avaldamine

Ettevõttesisene kasutamine

Me kasutame Teie isikuandmeid tellimise ostuprotsessis ja klienditeeninduses. Ühtlasi kasutame Teie isikustatud andmeid, et parendada Veebikaubamaja sisu, ülesehitust, klientide teavitust ja Veebikaubamaja turundamist (sealjuures Teile suunatud toodete ja teenuste turundamist). Ühtlasi kasutame isikustamata andmeid seoses Veebikaubamaja statistika edastamisega meie külastajatele. Et lihtsustada selliste andmete kasutust ja efektiivsust nagu on kirjeldatud punktis 2, kasutame Teie statistilisi isikustamata andmeid ka teistes Veebikaubamaja tütarettevõtetes.   

Infovahetus

Me kasutame Teie isikuandmeid, et suhelda Teiega Veebikaubamaja teemadel, samuti seoses Kauba kohaletoimetamisega. Me saadame Teile e-posti teel kinnituse, kui olete registreerunud Veebikaubamaja kasutajaks. Me saadame Teile Veebikaubamaja teenuste ja kasutamisega seotud informatsiooni, ühtlasi teavitame Teid (ka seda võib juhtuda), kui Veebikaubamaja on teenuse osutamisega seotud probleeme, mille tõttu Veebikaubamaja teenus võib olla ajutiselt katkestatud.  Kui Veebikaubamajas on välju, kuhu saab sisestada e-posti aadressi, siis kasutame sisestatud aadressi selleks, et tuua Teieni konkreetne informatsioon, mida olete palunud või millega olete nõustunud seoses viidatud teenusega (nt uudiskiri, uued tootet, allahindlused, loosimine jne). Kõiki viimati nimetatud teenuseid saab lõpetada (unsubscribe’da) Teile sobival ajal.   

Ettevõtteväline kasutamine

Meie huvi on edastada Teile võimalikult suure ja vaheldusrikka valikuga parimat teenust. Me ei müü, rendi ega vaheta Teie isiku- ja finantsandmeid kellegagi, kes ei kuulu PROCORP OÜ-sse või tütarettevõtete hulka. Veebikaubamaja külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Kasutaja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot ning selle töötlemine toimub kooskõlas Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega. Veebikaubamaja ei avalda Teie andmeid kolmandale osapoolele välja arvatud Kauba või Teenuse väljastamiseks ja transpordi korraldamiseks vajalikud andmed. Kui Veebikaubamaja registreeritud või registreerimata külastaja pole Veebikaubamaja kodulehte külastanud 5 aasta jooksul, siis kõik tema kohta kogutud isikustatud ja isikustamata andmed kustutatakse. 

Vahendame isikuandmeid ainult järgevatel juhtudel (seda teeb ka enamik kataloogi- ja jaemüüjaid):

 1. Kuna kasutame teatud teenuste pakkumisel partnerettevõtjaid, siis jagame nendega ka mõningast vajalikku isikustatud informatsiooni teenuse paremaks osutamiseks (näiteks: posti- või kullerteenus, krediitkaardimakse, pangalink). Ühtlasi saate eelnevaga seoses anda meile tagasisidet, et saaksime oma partnereid motiveerida parendama nende poolt osutatavaid teenuseid. Kullerile näiteks edastame Teie nime, kauba kättetoimetamise aadresi ja telefoni nr, vajadusel emaili.
 2.  Sarnaselt eelmisele, peame Kaupade Veebikaubamajast ostu puhul edastama Teie isikuandmed kas finantsettevõtjatele (liisingut pakkuvatele partneritele) või kaardimaksete pakkujatele. Internetipanga ja ostja vaheline ühendus on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta, see on krüpteeritud. Tasudes ostu eest pangalingi või krediitkaardiga sisestate oma andmed otse Pankade Kaardikeskuse serverisse või krediitkaardiga makset võimaldava ettevõtte serverisse. Klientide andmete hoidmine on reguleeritud pankade, liisingteenuse partnerite, Pankade Kaardikeskuse ja Veebikaubamaja vaheliste lepingutega ja kontrollitud Andmekaitse Inspektsiooni poolt.
 3.   Kohtu korraldusele allumine – teatud juhtudel oleme sunnitud isikuandmete kohta informatsiooni väljastama kohtu korralduse alusel, näiteks kui on vajalik välja selgitada pettus või kui on pettuse kahtlus.
 4.  Me ei osta, müü, rendi ega vaheta Teie isikuandmeid, va juhul kui PROCORP OÜ omandab ülevõtmise käigus mingi ettevõtte või PROCORP OÜ, tema ema- või  tütarettevõte omandatakse kolmanda osapoole poolt. Sellisel juhul lähevad vastavalt kokkuleppele uue omaniku omandusse üle ka omandatava ettevõtte kasutuses olevad andmed.
 5.   Jagame isikustamata andmeid (nt kui palju on Veebikaubamaja külastajaid, millistel päevadel ostetakse rohkem jms) oma reklaamijatele ja partneritele. Selline informatsiooni edastus on esitatud kujul, mis ei võimalda Teie isikut identifitseerida.
 6.   Veebikaubamajas läbiviidud kliendiprogrammide, loosimiste ja võistlustega seoses võime avaldada Veebikaubamajas või sotsiaalmeedia kanalis isiku nime, linna või maakonna, osalise telefoninumbri. Programmis, loosimises või võistluses osalejat teavitatatakse andmete edastamise võimalikkusest ja ulatusest enne programmi või võistlusega liitumist. Kui võitja ei soovi avalikustada enda kohta andmeid, siis ei kuvata võitja andmeid üheski kanalis.

Informatsiooni turvalisus 

Veebikaubamaja kasutab füüsilisi, elektroonilisi ja administratiivseid protseduure, et kaitsta Teie isikuandmete konfidentsiaalsust. Kogu Veebikaubamaja liiklemine, sealhulgas kõik finantstehingud on kaitstud SSL- turvaprotokolliga (Secure Sockets Layer). Juurdepääs Teie isikuandmetele on piiratud. Teie isikuandmeid saavad kasutada ainult Veebikaubamaja töötajad, kellel on vastav luba. Nemadki võivad Teie isikuandmeid kasutada ainult teatud protseduuridega seoses (klienditeenindus, maksete info ja kontroll). Kõik meie serverid on piiratud juurdepääsuga, lukustatud ruumis ja kaitstud tulemüüriga.

Kasutame kõiki meie tööstusharu standardeid ja ettevaatusabinõusid, et kaitsta Teie isikuandmeid, aga me ei saa garanteerida 100% turvalisust – seda ei eksisteeri kuskil, ei online’is ega offline’is. 

Isikliku informatsiooni muutmine 

Soovi korral on Teil õigus nõuda oma andmete kustutamist või muutmist Veebikaubamaja andmebaasis. Teil on õigus teatada oma soovist mitte saada edaspidi meie poolt saadetavaid pakkumisi või teenuseid. Kasutajakonto muudatusi saab teha läbi enda konto Veebikaubamajas. Loobuda edaspidistest kampaaniatest ja muudest kirjadest saate läbi eelneva kirja vajutades unsubscribe nupule. Andmeid kustutada saate e-kirja teel, millele palume lisada digitaalselt allkirjastatud lihtvormis avaldus Teie isikutuvastuseks: andmekaitse@cocomommo.com

NB! Palun ärge saatke e-posti teel kunagi oma krediitkaardi numbreid ja muud tundlikku informatsiooni.  

Offline informatsiooni kogumine, kasutamine ja avaldamine

Valdava osa informatsiooni Teie kohta kogume Veebikaubamaja online’is ja käesolevad Privaatsuse ja andmekaitse tingimused kehtivad üksnes meie Veebikaubamajast kogutud isikuandmete kohta. Lisaks sellele võime koguda informatsiooni ka offline’is, kus samuti püüame kaitsta Teie isikuandmeid. Näiteks leiab offline’is info kogumine aset, kui helistate meile ja püüate tellida telefoni teel või esitate küsimuse, siis palume Teil teatada oma nime ja muu vajaliku informatsiooni, et saaksime Teie poolt palutud teenust osutada. Kui me sellisel juhul sisestame Teie andmeid Veebikaubamaja andmebaasi, siis teeme seda SSL-turvaprotokolli kasutades. Nagu juba öeldud, kogume, salvestame ja kasutame vaid tõesti hädavajalikku infot, et osutada Teile kvaliteetset ja Teie pool palutud teenust.  

Käesolevate tingimuste muutmine

Kui me muudame või uuendame Privaatsuse ja andmekaitse tingimusi, siis postitame koheselt muudatused ja uuendused Veebikaubamaja. Olete alati teadlik sellest, millist informatsiooni Teie kohta kogume, kasutame ja avaldame. Kui Teil on küsimusi Privaatsuse ja andmekaitse kohta, siis kirjutage: andmekaitse@cocomommo.com