Tagastus 14 päeva jooksul

Vastavalt võlaõigusseadusele võib tarbija sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Cocomommo veebikaubamajast tellitud kauba puhul algab tähtaeg päevast, kui kaup on tarbijale üle antud, kui võlaõigusseadusest ei tulene teisiti.

14-päevase taganemisõiguse kasutamisel tuleb lähtuda võlaõigusseaduses ja tagastustingimustes sätestatust. Käesoleval lehel on toodud tingimused:

Tarbija peab taganemisõiguse kasutamisel jälgima võlaõigusseaduse §-s 56 sätestatud tarbija kohustusi.

Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja originaalpakendis.

Lepingust taganemiseks ehk taganemisõiguse kasutamiseks tuleb kliendil Cocomommo veebikaubamaja klienditeenindusse esitada vastav avaldus. Avalduse tuleb saata e-kirja teel aadressil pretentsioon@cocomommo.com. Pärast avalduse saamist saadab Müüja Kliendile 3 tööpäeva jooksul kinnituse avalduse kättesaamise kohta, kusjuures kirja läheb kuupäev millal kiri kliendi poolt saadeti.

Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud asi viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, tagastada.

Toodete tagastamisel veenduge, et kõik oleks korrektne ja pakend kahjustamata.

Kasutades 14-päevast taganemisõigust kannab tarbija toote Cocomommo veebikaubamajale tagastamisega seotud otsesed kulud. Välja arvatud juhul kui tegemist on praaktootega või ei ole vastav tellitule.

Kogu toodete eest tasutud summa (sh transpordimaksumus) tagastatakse Kliendile 14 päeva jooksul alates sellest kui Klient on Cocomommo veebikaubamajale tagastanud lepingu esemeks olnud asja või esitanud tõendi asja tagasi saatmise kohta. Raha tagastatakse pangaülekandega pangakontole, mille pealt tehing teostati, välja arvatud juhul, kui Müüja ja Klient lepivad kokku teisiti.

Avatud pakendiga kosmeetika ja parfümeeriatooted tagastamisele ei kuulu. Samuti ei kuulu tagastamisele tooted mille kasutamist (või mittekasutamist) ei ole võimalik kontrollida. Näiteks ripsmetuššid, mille säilivusajad on suhteliselt lühikesed ja sõltuvad otseselt toote avamisajast.

14-päevane tagastusõigus ei kehti võlaõigusseaduse § 53 lõikes 4 sätestatud juhtudel, sealhulgas järgneva kauba puhul:

  • suletud pakendiga asjadele, mis ei ole kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel, kui pärast kohaletoimetamist on pakend avatud ja ei ole võimalik enam antud asja edasi müüa (nt lõhnaõlid, huulepulgad jms).

Vajadusel saate alati küsida lisainfot ka meie klienditeenindusest.